Handmade – Covered Button Kit

Lâu lắm mới được một ngày mình và Út cùng được nghỉ. Tất nhiên, trong một ngày đẹp trời (nếu cố ý không để ý tới đám mây mù mịt trên trời, cộng với một vài giọt mưa lít nhít) như vậy thì tất nhiên là hai tên không thể ở nhà suốt được. Tuy … Continue reading Handmade – Covered Button Kit