Diary – So sánh

"Chồng em nghèo hơn chồng chị, nhưng còn lâu chị mới hạnh phúc bằng em" Ngày chị mới về công ty, cả đám phụ nữ phòng em cứ nháo nhác lên, nào là chị xinh đẹp, nhà chị giàu, chồng chị có công ty riêng, chị đi làm chẳng qua là để cho có việc mà thôi. … Continue reading Diary – So sánh