Blog – Hoa Tư Dẫn

Những fan chuyện ngôn tình chắc cũng chẳng còn lạ gì với tác phẩm này - một trong những tác phẩm được yêu thích nhất trong những năm qua của mình - Hoa Tư Dẫn (Đường Thất Công Tử). Thẳng thắn mà nói, Hoa Tư Dẫn đến sau khi "Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc" hay … Continue reading Blog – Hoa Tư Dẫn