Diary – Choi Taek

(Bài viết có nguồn gốc từ trang: reply1988vn.blogspot.jp) Choi Taek và triết lý cờ vây của Lee Chang Ho Friday, January 08, 2016 Viết bài này ra lại thêm hâm mộ cái tài và cái tình của biên kịch, đạo diễn Reply. Nếu biên kịch xây dựng một Taek rất nhất quán theo triết lý … Continue reading Diary – Choi Taek

Diary – Cảm nhận về Reply 1988

Mấy tuần này lại xem phim Hàn... Những phim gần đây mình xem gồm có "Cheese in the Trap", "Yong Pal", "Oh my Venus!", "Oh my Ghost!" và gần đây nhất là "Reply 1988" - bộ phim nào cũng hay, cũng cảm động, cũng có những cảnh mình rất thích. Nhưng thực sự, mình đã … Continue reading Diary – Cảm nhận về Reply 1988