The King: Eternal Monarch – Quân vương bất diệt (2)

"Trong tập hợp số thực, Ta thích số 0 nhất. Em mang tính chất của con số 0 đó. Bình thường, số 0 có nghĩa là "không có gì cả", nhưng lại là con số có quyền lực tuyệt đối. Nó lấy hết giá trị hoặc vô hiệu hóa bất kỳ số nào mà nó … Continue reading The King: Eternal Monarch – Quân vương bất diệt (2)

The King: Eternal Monarch – Quân vương bất diệt (1)

Gần đây vừa xem xong bộ phim The King - Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) của bộ đôi Lee Min Ho và Kim Go Eun. Đây là bộ phim thứ 7 của Lee Min Ho và phim thứ 5 của Kim Go Eun mà mình đã xem - dù có nhiều ý kiến khen … Continue reading The King: Eternal Monarch – Quân vương bất diệt (1)