Nuôi con – Khi em bé khóc!

Hôm qua, Quýt tự nhiên khóc rất dữ dội. Phải dùng chữ "đột nhiên" và "dữ dội" để nói về cơn khóc của con lúc đó. Trước đó chỉ tầm 10p, con vẫn còn rất vui vẻ, nói chuyện với ông bà nội râm ran qua điện thoại, vậy mà quay đi quay lại đã … Continue reading Nuôi con – Khi em bé khóc!