Blog – Chuẩn bị cho công tác dài ngày

Mình sẽ có một chuyến công tác dài ngày về Việt Nam, nên ghi ra những điều cần chuẩn bị ở đây để khỏi quên. --------- Những thứ cần mang theo khi đi công tác dài ngày (10 ngày trở lên).        1, Trang phục: - Trang phục làm việc (4~5 bộ) - Trang phục … Continue reading Blog – Chuẩn bị cho công tác dài ngày

Diary – Nặng nề

Gần đây thấy khá nặng nề với công việc... Không hẳn là vì áp lực công việc lớn, mà là vì dần dần thấy mất cảm hứng với công việc qaun trọng nhất. Nhiều lúc tự hỏi: mình thực sự có phù hợp với công việc này không?  Trước đây, sau khi bắt đầu công … Continue reading Diary – Nặng nề