Book – Inferno (Dan Brown)

Vừa luyện lại cuốn Hỏa ngục - Inferno của Dan Brown... Nội dung cuốn sách xây dựng dựa trên Bản trường ca Hỏa ngục của Dante Alighieri - Bản trường ca đầu tiên trên thế giới nói về 3 thế giới cùng tồn tại, gồm Hỏa ngục (địa ngục), Luyện ngục (trần gian) và Thiên … Continue reading Book – Inferno (Dan Brown)

Blog – BẰNG và HỌC

Một câu nói rất hay, và mình thực sự đồng cảm. Còn nhớ lúc mình còn trỏe, "nghé không sợ cọp", luôn tự cho rằng mình là người "có khả năng" và ước vọng thật nhiều vào công việc mà mình sẽ làm trong tương lai. Khi đọc được những tấm gương thành công không-đi-qua-cổng-trường-đại-học, … Continue reading Blog – BẰNG và HỌC