Diary – New love, Big love

Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tình yêu mới…
Đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu – khi tưởng mình đã đủ trưởng thành, thì hóa ra mình vẫn còn có thể trưởng thành hơn nữa, khi tưởng mình đã đủ hạnh phúc rồi, thì lại phát hiện ra rằng mình còn có thể hạnh phúc nhiều hơn nữa.

imasia_5964986_M

Chỉ mong sớm được gặp tình yêu mới, tình yêu lớn trong cuộc đời…
Mong lắm, mong lắm lắm…

Tiện đây, thêm link của một bài hát mà dạo này đang nghiện!!!

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Tokorozawa, 2017.05.13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s