Diary – Nặng nề

Gần đây thấy khá nặng nề với công việc…


Không hẳn là vì áp lực công việc lớn, mà là vì dần dần thấy mất cảm hứng với công việc qaun trọng nhất.

Nhiều lúc tự hỏi: mình thực sự có phù hợp với công việc này không? 

Trước đây, sau khi bắt đầu công việc được khoảng 1 năm, mình thực sự cảm thấy mình vô cùng phù hợp với nó – mình trở nên biết quan tâm hơn, biết lắng nghe hơn, và rồi phát huy được thế mạnh trong ăn nói hơn… Nhưng gần đây, thế mạnh ăn nói của mình dần thui chột, mình mất kiên nhẫn, và thực sự hoang mang trong việc “đoán” những điều đang diễn ra trong lòng người khác để có thể nhìn nhận tổng quan được những vấn đề cả hai bên đang mắc phải và giải quyết nó. Những vấn đề gần đây thực sự khiến mình vô cùng bối rối khi nhận ra được là nếu không có chị Hai, mình thực tế chỉ có thể làm cho mọi chuyện tệ hơn… Rồi, kho cảm thấy thất vọng ở bản thân và kết quả công việc, mình lại lan man nghĩ những điều khác, như…

Cái họ cần ở mình là gì? Cái mình có thể trông đợi ở họ là gì?

Mình có thực sự làm tốt công việc này hay chưa?  Mình có thể tiến đến đâu với công việc hiện tại?

Mình còn có những khả năng khác không? Mình có đang vùi lấp những khả năng khác của mình hay không???

——–

Đi gần hết cả tuổi thanh xuân mới bắt đầu nhìn lại con đường mình đang đi, công việc mình đang làm – thực tế nó không đơn giản như tính lại tiền trong tài khoản, kiểm tra lại một bài tập về nhà chút nào…

Cái mình cần nhất giờ là gì nhỉ? Một sự thay đổi môi trường, hay là làm mới bản thân?

Bối rối…

(Vào đây để đọc những bài viết khác)

Nagatoro, 2016.7.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s